Видео Deep 56 Impact

Видео турнира Deep 56 Impact, Япония, 16 декабря 2011 года.

Yoichi Fukumto vs Hideto Kondo

Takahiro Kajita vs Juri Ohara

Daisuke Endo vs Isao Terada

Yoshitomo Watanabe vs Kosei Kubota

Muneyuki Sato vs Tomoya Kato

Seigo Mizuguchi vs Chang Hee Kim

Yasaku Nakumura vs Yoshihiki Harada

Hiroshi Nakumura vs Seiji Akao

Doo Ho Choi vs Mitsuhiro Ishida

Yuya Shirai vs Taisuke Okuno

Комментировать
XHTML: Вы можете использовать следующие тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>