Видео боев SHOOTO: Shooting Disco 12 — Stand By Me


Предлагаем вашему вниманию видео боев турнира «SHOOTO: Shooting Disco 12 — Stand By Me» прошедшего 6 июня в Токио, Япония.

Kosuke Suzuki vs Hiroaki Ijima

Yuya Kaneuchi vs Keiji Koizumi

Takafumi Ato vs Takahiro Kobori

Shotoku Suzuki vs Yoshikazu Fujishi

Koji Nakamura vs Satoshi Inaba

Yusuke Sato vs Takehiro Ishii

Hisaki Hiraishi vs Shinobu Miura

Yuta Nezu vs Keita Kono

Masaki Yanagisawa vs Komei Okada

Teriyuki Matsumoto vs So Tazawa

Видео предоставленно trackermma.ru

Комментировать




XHTML: Вы можете использовать следующие тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>