Видео боев Club Deep Tokyo in Shin Kiba 1st RING


Предлагаем вашему вниманию видео боев турнира «Club Deep Tokyo in Shin Kiba 1st RING» прошедшего 23 мая в Токио, Япония.

Masato Kataoka vs Takuya Inoue

Shota Shimeya vs Yu Yu

Tatsuya Tsuchida vs Hiroyuki Kobayashi

Yoichi Ozawa vs Noboru Onishi

Shota Utsunomiya vs Muneyuki Sato

Juri Ohara vs Hidenobu Koike

Tatsuhito Satsuma vs Tatsumitsu Wada

Yutaka Ueda vs Mitsuru Yamaguchi

Akira Kibe vs Tomohiko Hori

Hiroki Sato vs Shuji Morikawa

Yuichi Ikari vs Yuyu Osugi

Yasuo Munakata vs Hirotaka Himeno

Sakura Nomura vs Rina Tomita

Yoshihiro Tomioka vs Koichiro Matsumoto

Комментировать
XHTML: Вы можете использовать следующие тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>